EU plánuje zákaz neonikotinoidů kvůli úhynům včel

06.05.2013 17:06

V poslední době Evropou hýbe problém masivních kolapsů včelích populací. Pesticidy obsahující neonikotinoidy jsou považovány za hrozbu pro včely a Evropská komise je plánuje zakázat pro používání na rostlinách, které jsou pro včely atraktivní.

Mnoho farmářů a expertů v dané oblasti však namítá, že pro tvrzení o škodlivosti neexistuje dostatečné množství věrohodných dat.

15 členských států hlasovalo pro zákaz těchto látek, což však nebylo dostatečná většina. Podle pravidel EU nyní může Evropská komise uvalit 2letý zákaz neonikotinoidů a Velká Británie, která s tímto zákazem nesouhlasí, ho bude muset přesto dodržovat.

Komise dále prohlásila, že zákaz by měl platit pravděpodobně od 1. 12. 2013.

__________________________________________________
Co přesně jsou neonikotinoidy?
- nikotin není pouze smrtelnou látkou ve formě cigaret, ale jedná se o chemickou sloučeninu, která je extrémně toxická pro hmyz
- neonikotinoidové pesticidy jsou nové chemické látky na bázi nikotinu, které působí na nervový systém hmyzu a zároveň jsou menší hrozbou pro savce a životní prostředí než starší látky tohoto typu
- tyto druhy pesticidů jsou rozpustné ve vodě, což znamená, že mohou být přijímány celým povrchem rostliny a zároveň rostlina tyto toxiny produkuje svými kořeny, listy, stonkem, pylem
- neonikotinoidy jsou často aplikovány na semena rostlin před jejich vysetím

__________________________________________________

Probíhá široká debata o tom, co stojí za úhy včel po celé Evropě. Kromě chemikálií jsou podle expertů hlavním podezřelým parazitický roztoč Varroa, viry napadající včely a zanedbávání úlů.

Evropský komosiař pro zdraví Tonio Borg prohlásil: "Zavazuji se k maximální ochraně včel, které jsou tak důležité pro náš ekosystém a ročně přispívají pro evropského zemědělství částkou odpovídající 22 miliardám eur."

V současné době dílčí zákazy neonikotinoidů platí ve Francii, Německu, Itálii a Slovinsku. Mezi tři nebezpečné neonikotinoidy patří clothianidin, imidacloprid a thiametoxam.

Jednání o zákazu předcházela horečná lobbistická aktivita. Téměř 3 miliony podpisů bylo sebráno pro podporu zákazu. Chemické společnosti však namítají, že v případě omezení bude způsobena újma v oblasti produkce potravin.

 

 

Zdroj: www.bbc.co.uk